Service
Tlf.: 70 10 22 10 eller e-mail: service@reno.dk

Lovpligtigt eftersyn af trykluftbeholdere

RENO værner om sikkerheden - også når det kommer til beholdere

Trykluftbeholdere, der anvendes i forbindelse med trykluftanlæg, er omfattet af begrebet "trykbærende udstyr" i henhold til bekendtgørelse nr. 100, når produkttallet er ≥ 1000. I så fald tilhører beholderen kontrolklasse B. Produkttallet udgøres af (sikkerhedsventilens afblæsningstryk i bar) x (rumfanget i liter).

Eksempler:

  • 8 bar x 125 liter = Produkttal 1000 ⇒ Kontrolklasse B – dvs. trykluftbeholderen skal godkendes.
  • 12 bar x 83,3 liter = Produkttal 999,6 ⇒ Trykluftbeholderen skal ikke godkendes.

Ingen trykluftbeholdere hører til kontrolklasse A.

Transportable beholdere med produkttal ≥ 1000 er ligeledes omfattet af bekendtgørelse nr. 100 og tilhører dermed kontrolklasse B.

Trykluftbeholdere skal kontrolleres iht. fabrikantens anvisninger.

Herudover skal trykluftbeholdere, der tilhører kontrolklasse B:

  • Opstillingskontrolleres, inden de tages i brug
  • Have udført indvendige og udvendige besigtigelser med 48 måneders mellemrum
  • Have udført eftersyn med 24 måneders mellemrum

Ovenstående udføres af RENO og vores akkrediterede samarbejdspartner.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt virksomhedens trykbærende udstyr falder ind under reglerne med opstillingskontrol, besigtigelser og eftersyn, kontakt da vores serviceafdeling på telefon 70 10 22 10 eller på service@reno.dk.